Jaettavien palkintojen säännöt

KIERTOPALKINTOJEN SÄÄNNÖT
Kiertopalkintomme ovat ikuisesti kiertäviä, ellei toisin mainita.

Tulosten ja tilastojen perusteella automaattisesti jaettavat kiertopalkinnot:

PYTTY ParasVEPEkoiraOmissaKokeissaParas VEPEkoira omissa kokeissamme
Palkinnon saa automaattisesi koirakko, joka on saavuttanut korkeimman pistemäärän yhdistyksen omissa virallisessa vepekokeessa. Kaikki koeluokat ovat samalla viivalla, eli ylemmän luokan pistemäärään ei lisätä extrapisteitä.

Mikäli kahdella tai useammalla koiralla on sama korkein pistemäärä niin palkinnon saaja arvotaan kiertopalkintojenjakotilaisuudessa..

Mikäli yhdistys ei järjestä virallista koetta, niin palkinto jaetaan yhdistyksen mahdollisesti järjestämän epävirallisen kokeen parhaan pistemäärän saaneelle koiralle. Mikäli yhdistys ei järjestä minkäänlaista koettä, niin palkinnon jakamisesta päättää hallitus.

Koiran omistajan tulee olla tulosten saamishetkellä yhdistyksen jäsen.

 


Paras RALLYTOKOkoira omissa kilpailuissamme
Palkinnon saa automaattisesi koirakko, joka on saavuttanut korkeimman pistemäärän yhdistyksen omissa virallisessa Rallytokokilpailuissa. Kaikki koeluokat ovat samalla viivalla, eli ylemmän luokan pistemäärään ei lisätä extrapisteitä.

Mikäli kahdella tai useammalla koiralla on sama korkein pistemäärä niin palkinnon saaja arvotaan kiertopalkintojenjakotilaisuudessa..

Mikäli yhdistys ei järjestä virallista kilpailua, niin palkinto jaetaan yhdistyksen mahdollisesti järjestämän epävirallisen kilpailun parhaan pistemäärän saaneelle koiralle. Mikäli yhdistys ei järjestä minkäänlaista kilpailua, niin palkinnon jakamisesta päättää hallitus.

Koiran omistajan tulee olla tulosten saamishetkellä yhdistyksen jäsen.

 


VuodenAktiivisinOsallistujaVuoden Aktiivisin Osallistuja

Yhdistys tarvitsee toimiakseen aktiivisia jäseniä, siksi haluamme palkita vuosittain aktiivisen rivijäsemme yhdistyksen käytössä olevien Nimenhuutojen aktiivisuustilastojen perusteella. Tämä kiertopalkinto jaetaan automaattisesti.

Palkintoa ei jaeta hallituksen jäsenille, eikä ryhmien vetäjille tai välinevastaaville. Kiertävänä palkintona taulun kehykset.

 


Tuntemuksien ja tapahtumien perusteella jaettavat kiertopalkinnot:

Näiden palkintojen jakaminen perustuu puhtaasti ihmisten mielipiteisiin ja on siten tulkinnnavaraista monessa suhteessa. Herkimmin huomatuksi tulee yhdistyksen paikallisessa toiminnassa aktiivisten jäsenten tekemiset ja saavutukset, joten palkintojen jakokin painottuu hieman enemmän juuri tähän jäsenryhmäämme.

Kiertopalkinnot jaetaan pääasiassa ryhmien vetäjien ja muiden aktiivien mielipiteiden perusteella.  Lisäksi yhdistyksen jäsenet voivat ehdottaa palkittavia kiertopalkintotoimikunnalle 1.1.- 31.1. välisenä aikana.

 


 

VuodenAppariVuoden Appari

Lähes kaikissa koiraharrastelajeissa hyvä appari tehostaa treeniä ja nopeuttaa tietä kohti tuloksia. Apparin rooli on merkittävä koiran koulutuksessa. Erityisesti appari, joka on luotettava, kuuntelee ohjeet ja noudattaa niitä tai tarvittaessa kyseenalaistaa. Apparin koiranlukutaito on erityisen tärkeää ja nopea regointi muuttuviin tilanteisiin. Pääsääntöisesti ylläolevien ominaisuuksien perusteella valitsemme vuoden apparin.

 


 

VuodenSisupussiVuoden Sisupussi

Koiraharrastus vaatii jaksamista ja sisukkuutta. Koira elävänä olentona tarvitsee omistajaansa vuoden jokaisena päivänä. Tilanteet saattavat hetkessä muuttua seesteisestä myrskyisäksi syystä tai toisesta ja silti pitäisi jaksaa. Tämän jaksamisen haluamme huomioida Vuoden Sisupussi – kiertopalkinnolla.

Vuosittaisten tapahtumien perusteellla valitsemme Vuoden Sisupussin.

Kiertopalkintona ruhmulainen pokaali.

 


 

KANNUSTUSPALKINTOJEN SÄÄNNÖT

Kannustuspalkinnot ovat nimensäkin mukaan kannustavia palkintoja, joita voidaan myöntää vuositasolla esim hienosta edistymisestä oman koiran kouluttamisessa, koeuran aloittamisesta tai vaikkapa ihmisen omasta kehityksestä tai sinnikäästä yrittämisestä esim. normaalia hankalamman koiran hallinnassa.

Osa kannustuspalkinnoista jaetaan tulosten perusteella. Ja tulokset on lähetettävä kiertopalkintotoimikunnalle 1.-31.1. välisenä aikana ja vain tuona aikana lähetetyjen tulosten perusteella jaetaan kannustuspalkinnot.

Mielipiteisiin perustuvien kannustuspalkintojen jakamiseen jäsenemme voivat tehdä ehdotuksia 1.-31.1. välisenä aikana.

Kannustuspalkinto on jokin pienimuotoinen muistoksi jäävä esine esim. mitali kaiverruksin ja sen lisäksi mahdollisesti jotain hyödyllistä käyttötavaraa. Turhakeiden jakamista pyritään välttämään.

 


HUOMIONOSOITUSTEN SÄÄNNÖT

Vuosittain mahdollisesti jaamme myös huomionosoituksia kulloisenkin kuluneen vuoden tapahtumien ja tekojen perusteella. Peräkäisinä vuosina ei siis automaattisesti jaeta samoja huomionosoituksia, ja jaettavien huomionosoitusten määrää ei ole määritelty. Huomionosoitusten jakamisperusteita ei julkaista etukäteen. Kiertopalkintotoimikunta tekee hallitukselle ehdotuksen huomionosoitusten jakamiseksi jäsenistöltä tulleiden ehdotusten ja kuluneen vuoden tapahtumien perusteella.

Huomionosoituksia voidaan jakaa esim. arvokisamenestyksen (PM,SM,EM, MM) mukaan, Uutterasta työstä yhdistyksen toiminnan eteen, Sisukkuudesta eläinten erityisesti koirien hyvinvoinnin lisäämiseksi, sinnikäästä eläinystävällisten koulutusmetodien käyttämisestä ja levittämisestä, Aktiivisesta toiminnasta kouluttajana, tapahtumanjärjestäjänä, tai muusta vastaavasta pyyteettömästä toiminnasta koiranpidon edistämiseksi ja parantamiseksi. Huomionosoitus voidaan jakaa myös esim henkilölle, joka on erityisen aktiivinen yhdistyksen eteen toimimisessaan tai ideoidessaan toimintaa yhdistyksen jäsenten riemuksi.

Kiertopalkintotoimikunta ei ole velvollinen tarkistamaan kaikkien jäsentemme tulossaalista eri lajeissa, vaan tieto esim arvokisamenestyksestä on tultava jäsenistöltä.

Huomionosoituksien jakamiseen jäsenistömme voi tehdä ehdotuksia palkitsemisperusteista tai henkilehdotuksia 1. – 31.1. välisenä aikana kiertopalkintotoimikunnalle, joka käsittelee ehdotukset ja tekee niistä hallitukselle listan. Hallitus päättää mitä huomionosoituksia jaetaan. Hallitus ei ole selitysvelvollinen päätöksistään.

Huomionosoituksena jaettava palkinto voi vaihdella antoperusteiden mukaan. Turhakkeiden jakamista pyritään välttämään.