Kiertopalkinnot

Ajatuksia Action Dogsin kiertopalkinnoista, kannustuspalkinnoista ja huomionosoituksista.

Kiertopalkinnot jaetaan vuosittain samoin perustein, ellei muutostarvetta sääntöihin ilmene. Kannustuspalkinnot ja huomionosoitukset vaihtelevat vuosittain johtuen yhdistyksemme toiminnasta ja millaiset asiat / tapahtumat vuosittain nousevat erityisesti esiin.

Tulosten perusteella jaettavien kiertopalkintojen ja kannustuspalkintojen säännöt ovat esillä yhdistyksemme kotisivuilla. Muista palkinnoista ja huomionosoituksista on esillä suuntaa antavat vapaamuotoisemmat säännöt.

Palkitsemistemme perimmäisenä tarkoituksena on kannustaa ihmisiä löytämään eläinystävällisiä tapoja kouluttaa koiria, oppia ymmärtämään/lukemaan koiraa, toimimaan eläinten ja varsinkin koirien hyvinvoinnin lisäämiseksi. Sekä toimimaan esimerkillisinä ja vastuuntuntoisina koiranomistajina niin hyvinä kuin vaikeina aikoina.

Kiertopalkinnon, kannustimen tai huomionosoituksen tulee tuntua ansaitulta, sen eteen pitää tehdä työtä – voittaa itsensä, sen pitää jossain tapauksessa yllättää, saada nauramaan vedet silmissä tai kannustaa jaksamaan eteenpäin.

Osa palkinnoista jaetaan todennettavien tulosten ja määrien perusteella, osa taas pelkästään hallituksen tai ryhmänvetäjien tai muiden jäsentemme intuition perusteella. Kaikkiin palkitsemisiin ja erityisesti mielipiteisiin perustuviin palkitsemisiin tulee suhtautua huumorilla ja lämmöllä.

Yhdistyksen jakamien kiertopalkintojen, kannustuspalkintojen ja huomionosoitusten ohella saajalle annetaan mahdollisesti jokin hyödyllinen käyttötavara. Turhakeiden jakamista pyritään välttämään.

Yhdistys julkaisee kotisivuillaan listan palkituista koirakoista, koirakoiden tulokset ja mahdollisesti kuvan koirasta ja sen ohjaajasta.

Jo jaettujen kiertopalkintojen, kannustuspalkintojen ja huomionosoitusten jakoperusteisiin ei voi tehdä valitusta, ellei syy ole perusteltavissa eläinten kaltoinkohteluun tai muuhun moraalisesti arveluttavaan tai lainvastaiseen toimintaan.

Kiertopalkinto, kannustuspalkinto ja huomionosoitusten sääntöjä ei ole suotavaa muutella hetken mielijohteesta, ilman kunnon perusteluja. Mutta niiden on hyvä muuttua yhdistyksn toiminnan muuttumisen mukana.

Action Dogsin jäsenet voivat tehdä kiertopalkintotoimikunnalle muutosehdotuksia palkitsemissääntöihin tai lahjoittaa kiertäviä kiertopalkintoja tai kannustuspalkintoja tai huomionosoituksia. Muutos- ja lisäehdotuksia voi lähettää ympäri vuoden jollekin kiertopalkintotoimikunnan jäsenelle. Kiertopalkintotoimikunta kuittaa ehdotuksen vastaanotetuksi ja tekee ehdotuksesta hallitukselle esityksen. Hallitus päättää mahdollisesta muutoksesta ja koska muutos astuu voimaan.