Jäseninfo 2021

JÄSENEKSI LIITTYMINEN:

Halutessasi liittyä Action Dogs ry:n jäseneksi, täytä oheinen jäsenhakemuskaavake.

Hallitus käsittelee  jäsenhakemukset noin 2 viikon aikana hakemuksen saapumisesta. Tämän jälkeen jäsensihteeri lähettää uudelle hyväksytylle jäsenelle “Tervetuloa Action Dogs ry:n toimintaan” -kirjeen ja jäsenmaksulaskun.

Älä siis maksa jäsenmaksua, ennenkuin olet saanut postia jäsensihteeriltä.


JÄSENMAKSUT:

Jäsenmaksujen suuruus päätetään vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa.

Vuosikokouksen jälkeen jäsenille, joiden jäsenmaksu on erääntynyt edellisen vuoden loppuun mennessä lähetetään jäsenmaksulasku automaattisesti sähköpostitse, niille joilla jäsenmaksu on vielä voimassa ei “aiheeton” -jäsenmaksulaskua lähetetä.


Vuoden 2021 jäsenmaksut:

Yhdistykseen liittymismaksua ei peritä.

Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu:
1v                         on  25€

Kannattajajäsenmaksu:
1v                        on  10€

Jäsenmaksut maksetaan yhdistyksen tilille:
IBAN: FI63 4055 0011 3696 63
BIC: HELSFIHH

JÄSENTIETOJEN MUUTTAMINEN:

Halutessasi muuttaa jäsentietojasi, lähetä uudistuneet jäsentietosi yhdistyksen jäsensiheerille,  jasenrekisteri@actiondogs.fi

 

JÄSENREKISTERI

Yhdistys ylläpitää jäsenrekisteriä, jonka tietosisältö on etu- ja sukunimi, kotikunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite, luottamustoimet, jäsen- ja toimintamaksut sekä jäsenyyden alkamisen ajankohta.

Yhteyshenkilö jäsenrekisteriä koskevissa asiossa on jäsensihteeri, jasenrekisteri@actiondogs.fi

 

JÄSENYYDESTÄ YHDISTYKSEN SÄÄNNÖISSÄ

Jäsenyydestä on yhdistyksen säännöissä määritelty seuraavissa kohdissa:  3§ Jäsenet, 4§ Jäsenen oikeudet, 5§ Jäsenen velvollisuudet, 6§ Jäsenen eroaminen, 7§ Jäsenen erottaminen ja 12§ Yhdistyksen kokoukset. Yhdistyksen sääntöihin voit tutustua kokonaisuudessaan täällä.

 

JÄSENEDUT:

  • Jäsenille ilmoitetaan yhdistyksen tulevista koulutusryhmistä, -tapahtumista, leireistä, kokeista jne.  ennen tiedottamista yhdistyksen kotisivuilla ja Facebookissa.

 Varsinaiset jäsenten lisäedut:

  • osallistumisoikeus koulutusryhmiin. Huomioitavaa on, että jäsenyys ei automaattisesti takaa koulutuspaikaa, vaan vapautuvia paikkoja jaetaan jonotusperiaatteella.
  • etusija ilmoittautua yhdistyksen järjestämiin virallisiin kokeisiin ja muihin tapahtumiin, joissa on rajoitettu osanotto.
  • oikeus tapahtumakohtaisesti määriteltyjen jäsenetuhintojen hyödyntämiseen.

 

JÄSENISTÖN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT:

  • huolehtia jäsenmaksun ja muiden mahdollisten maksujen maksamisesta laskussa määriteltyyn eräpäivään mennessä.
  • huolehtia koiran/koirien hyvästä käsittelystä sekä oloista
  • jokainen on vastuussa koiransa ja itsensä aiheuttamista vahingoista kaikissa yhdistyksen tapahtumissa.

 

YHDISTYKSEN TOIVEET JÄSENISTÖLLEEN:

  •  Yhdistys toivoo, että jäsenet osallistuvat aktiivisesti tapahtumien järjestelyihin, jotta monipuolinen toiminta voisi jatkua kaikkien yhteiseksi hyödyksi ja iloksi.
  • Yhdistys toivoo jäsenistöltään palautetta toiminnastaan ja toiveita tulevaisuuteen. Kaikenlaiset risut ja ruusut voi lähettää yhdistyksen puheenjohtajalle. Kaikki saatu palaute käsitellään hallituksen kokouksissa ja tarvittaessa niistä tiedotetaan tai annetaan hallituksen vastaus.